Industrijski dizajn

Naši dizajneri kreiraju beleške, nacrte i industrijski dizajn Vašeg proizvoda, aplikacija i prezentacija baziranim na Vašim idejama i zahtevima.