Izrada prototipa

Naši mejkeri izrađuju funkcionalne prototipove ili radne verzije Vašeg proizvoda koristeći alate za digitalnu fabrikaciju u našim prostorijama.