Razvoj harvera i softvera

Naši inženjeri razvijaju harverske i softverske komponente Vašeg proizvoda – mašinski sklopovi, elektronika, fimver, aplikacije, prezentacije i slično.