Želiš da napraviš svoj makroped?


Na ovom kursu pravićemo mali Arduino pokrenut makroped od nule. Naučićeš osnove fabrikacije, elektronike, i programiranja, sve kroz pravljenje svoje tastature.

Kurs će biti podeljen na 4 celine, gde ćete se upoznati sa pravljenjem kućišta tastature, lemljenjem, programiranjem i flesovanjem vašeg firmware-a, kao i sastavljenjem svega toga u gotov proizvod.

Kurs je namenjem početnicima, tako da prethodno poznavanje elektronike, kao ni programiranja, nije potrebno.


Kurikulum

Prijavi se ovde

>>!